top of page

ESTUDI PATRIMONIAL

Redactem Estudis Patrimonials de béns amb protecció patrimonial, cultural o urbanística. Aquests tipus d'estudis són necessaris per a sol·licitar llicències d'obres d'edificis catalogats o en proposta de catalogació.

 

Informació documental històrica de l'evolució de l'edifici.
Aixecament planimètric de l'estat actual ( plantes, seccions i alçats).
Reportatge fotogràfic a color de l'estat actual.
Memòria descriptiva i constructiva de l'estat actual de l'edifici.

INFORMES PATRIMONIALS - COLLAGE.jpg
bottom of page