top of page

L'Estudi

Estudi fundat l’any 2005, especialitzat en l’àmbit de la Rehabilitació de Patrimoni i Habitatge, així com amb amplia experiència en projectes de Interiorisme.

 

Treballem amb la col.laboració d’altres professionals, arquitectes, consultors d’estructures, arquitectes tècnics, enginyers, constructors, interioristes, restauradors d'art,... per a donar resposta a totes les necessitats de cada projecte i de cada client, oferint un servei integral, d’acompanyament i de qualitat.

Núria Marcet Boada, Arquitecta

Arquitecta desde l’any 2000, per l’ETSAV cursant un any d’Erasmus a la Facultat de Lisboa 1997-1998. Al 2011 realitza el Postgrau de Rehabilitació a l’Escola de pràctica professional Josep Lluís Sert.

 

Durant 6 anys  va treballar i col.laborar amb diferents Estudis d’Arquitectura de Sabadell, Barcelona i Lisboa, creixent professionalment fins que al 2005, decideix fundar el seu propi estudi.

Mètode de Treball

Diàleg i

Comunicació

Solucions i 

Acompanyament

Assessorament

Estètic i Econòmic

La base de la nostra manera de treballar, és el diàleg i la comunicació amb el client, que ens ajuda a materialitzar les seves necessitats en les primeres propostes de projecte. 

Valorarem conjuntament les diferents opcions fins a trobar la millor solució i que s’adapti als requeriments del promotor.

Definim detalls constructius tenint en compte la rendibilitat, la practicitat i l'estètica dels materials.

Assessorament en l'elecció dels materials d'acabat, il·luminació, mobiliari, etc... aconseguir màxima qualitat al millor preu.

Redactem el projecte bàsic i projecte d’execució, tramitem la sol.licitud de llicències a l’Ajuntament i fem acompanyament  en altres requeriments administratius necessaris per a portar a terme l’execució dels treballs. 

Possibilitat de coordinar tots els industrials intervinents en l'obra, a part d'assumir la direcció facultativa i control exhaustiu de la seva execució.

bottom of page