top of page

ADEQUACIÓ  DE LA PRIMERA PLANTA PER A VESTUARIS

Municípi: Sabadell

Superf. construïda: 95,55 m2

 

Projecte i llicència: Octubre 2018

Inici Obra: Octubre 2018

Final Obra: Desembre 2018

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marta Sont, arquitecta

COBRIMENT AMB CLARABOIA DEL PATI DE LA RECTORIA

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA 

 

Municipi: Rubí 

 

Projecte: Setembre 2017

Inici Obra: Octubre 2017

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

REFORMA DE LA PLACETA ENTRE ELS CARRERS DE CALASSANÇ DURAN I D'ALGUERSUARI I PASCUAL

Projecte part del programa de transformació de l’àmbit Gran Via – Ripoll.

Municípi: Sabadell

Superf. construïda: 

FASE 1: 1.508 m2

 

Projecte: Març 2022

Promotor: Ajuntament de Sabadell

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Gregorio Azcárate, arq. tècnic

Erik Ortega, arquitecte

Beatriz Álvarez, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

Iván Amaya, arquitecte (Renders)

Pia Oliver, arquitecte (dir. obra)

ADEQUACIÓ PER EQUIPAMENTS I AULA DE L'AIGUA

REFORMA INTERIOR DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA Fase 1

Municipi: Sabadell

Superf. reformada: 819,05m2

 

Projecte: Març 2016

Inici Obra: Setembre 2016

Final Obra: Març 2017

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, arquitecta

Ramon Yll, enginyer

bottom of page