top of page

2017

1-IMG_3047.JPG

PROJECTE 2017

  • Descripció:
    Rehabilitació i ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat de PB+1 (amb sotacoberta i planta soterrani).

  • Superf. const. : 237,70m2

  • Promotor: Privat

  • Arquitecte: Núria Marcet Boada

  • Arquitecte tècnic: Elisabeth Mateu Domènech

  • Estructurista: Marga Cerezo Giner

DESCOBREIX L'EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

ESTAT ACTUAL:

ORIGEN:

bottom of page