top of page

ARIMON

2015

PROJECTE: Arimon

 • Descripció:
  Rehabilitació i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.

 • Municipi: Sabadell

 • Superf. const. : 177,85m2

 • Inici Obra: Setembre 2012

 • Final Obra: Novembre 2015

 • Promotor: Privat

 • Arquitecte: Núria Marcet Boada

 • Arquitecte tècnic: Elisabeth Mateu Domènech

 • Estructurista: Marga Cerezo Giner

DESCOBREIX L'EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

ESTAT ACTUAL:

ORIGEN:

bottom of page