REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PB+1

(amb PSotacob i PSot)

Municipi: Vilassar de Mar

Superf. const. : 451,25m2

Projecte: Febrer 2015

Inici Obra: Setembre 2015

Final Obra: Novembre 2016

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

1/11

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Municipi: Sabadell

Superf. const. : 177,85 m2

Projecte: Febrer 

Inici Obra: 2012

Final Obra: 2015

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

1/16

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AïLLAT PB+1

Superf. const. : 231,70m2

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, estructurista

1/7

REFORMA DE TRES HABITATGES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

Municipi: Palamós

Superf. const. : 108,70m2 x 3

Projecte: Novembre 2017

Inici Obra: Febrer 2018

Final Obra: Març 2019

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marta Sont, arquitecta

1/9

REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR PROTEGIT ENTRE MITGERES

Municipi: Sabadell

Superf. const. reformada: 44,10m2 d’altell i 52,00m2 de coberta

Projecte: Agost 2011

Inici Obra: Gener 2012

Final Obra: Abril 2012

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

1/7

AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AMB CANVI D’ÚS A PLANTA BAIXA

(de local a habitatge)

 

Municipi: Sabadell

Superf. const. reformada: 167,70m2

Projecte: Gener 2010

Inici Obra: Setembre 2010

Final Obra: Abril 2011

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

1/4

REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB I PP

Municipi: Sabadell

Superf. const. reformada 183,6m2

Superf. façanes reformades 130,4m2

Projecte: Març 2013

Inici Obra: Maig 2013

Final Obra: Juliol 2013

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

1/9

REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES PB+2

Municipi: Barcelona

Superf. const. reformada: 191,70m2 +  pati 28,00m2 + terrassa 4,20m2

Projecte: Febrer 2009

Inici Obra: Agost 2009

Final Obra: Gener 2010

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

1/8

NÚRIA MARCET

C/ d'Arimon, 51

08202, Sabadell, Barcelona

Tel. 93 727 94 97

Mòbil  653 437 573

nuriamarcet@coac.net

    © 2023 by Dawkins & Dodger Architecture. Proudly created with Wix.com