COBRIMENT AMB CLARABOIA DEL PATI DE LA RECTORIA

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA 

 

Municipi: Rubí 

 

Projecte: Setembre 2017

Inici Obra: Octubre 2017

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marga Cerezo, estructurista

1/4

ADEQUACIÓ  DE LA PRIMERA PLANTA PER A VESTUARIS

Municípi: Sabadell

Superf. construïda: 95,55 m2

 

Projecte i llicència: Octubre 2018

Inici Obra: Octubre 2018

Final Obra: Desembre 2018

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Marta Sont, arquitecta

1/3

REFORMA INTERIOR DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA Fase 1

Municipi: Sabadell

Superf. reformada: 819,05m2

 

Projecte: Març 2016

Inici Obra: Setembre 2016

Final Obra: Març 2017

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Núria Marcet Boada

Tècnics col·laboradors:

Elisabeth Mateu, arq. tècnic

Marga Cerezo, arquitecta

Ramon Yll, enginyer

1/4

NÚRIA MARCET

C/ d'Arimon, 51

08202, Sabadell, Barcelona

Tel. 93 727 94 97

Mòbil  653 437 573

nuriamarcet@coac.net

    © 2023 by Dawkins & Dodger Architecture. Proudly created with Wix.com